Tereny agro

Jak oszczędzać wodę przy nawadnianiu

Nawadnianie to jeden z najważniejszych czynników zapewniających stabilne, wysokie i dobrej jakości plony. Nawadniane rośliny łatwiej pobierają składniki pokarmowe z gleby. Nawozy działają korzystnie…