Jak oszczędzać wodę przy nawadnianiu

Nawadnianie to jeden z najważniejszych czynników zapewniających stabilne, wysokie i dobrej jakości plony. Nawadniane rośliny łatwiej pobierają składniki pokarmowe z gleby. Nawozy działają korzystnie na wzrost roślin. Trzeba jednak zapewnić dostateczną ilość wody, niezbędną do rozpuszczenia nawozów. Nawadnianie wiąże się z kosztami. Szczególnie wysokie są nakłady inwestycyjne związane z zakupem urządzeń i budową ujęć wody. Dużym problemem może być również dostarczenie odpowiedniej ilości wody w określonym czasie. Warto więc wiedzieć, jak nawadniać w sposób efektywny.

Nie wszystkie gatunki roślin jednakowo reagują na niedobór wody. Najbardziej wrażliwe są rośliny z płytkim, słabo rozwiniętym systemem korzeniowym, znajdującym się w 20–30-centymetrowej warstwie gleby. Niedobór wody w jakiejkolwiek fazie wzrostu powoduje obniżenie plonów. Największą wrażliwość na suszę rośliny wykazują w okresie tworzenia i wzrastania części użytkowych. Aura w poszczególnych latach i porach roku ma największy wpływ na decyzje dotyczące nawadniania upraw polowych. Pod uwagę bierze się nie tylko ilość, rozkład oraz wielkość opadów, ale również temperaturę i wilgotność powietrza. W okresie letnim ilość opadów zazwyczaj jest niewystarczająca, szczególnie w środkowym pasie Polski.

Autor artykułu
Więcej tego autora admin

Piękny trawnik przez cały sezon

Trawy są prawdopodobnie najbardziej niedocenianymi roślinami uprawianymi przez ludzi. Wielu bywalców ogrodów...
Czytaj dalej