Tereny agro

Rolnictwo 4.0 – Wyzwania i perspektywy

Jak nowoczesne technologie wpływają na automatyzację uprawy roślin? W jakim stopniu przekładają się na racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów? Czy przyszłość nawadniania to raczej rewolucja…

Nawadnianie w szkółkach drzew i krzewów

Jednolite i skuteczne nawadnianie pomoże twojej szkółce zmniejszyć ryzyko zniszczenia się materiału roślinnego i poprawić produkcję. Jak to osiągnąć? System nawadniania powinien być przystosowany…

1

Jak przygotować się do nowego sezonu

Jesień i zima to odpowiednia pora, żeby zaplanować uprawyna kolejny rok i przygotować się do sezonu.Można podsumować tegoroczne wyniki, określić potrzebyi opracować plan działania,…

Filtrowanie Watermil

Nowoczesne instalacje nawadniające umożliwiają uprawianie roślin w środowiskach o bardzo zróżnicowanym klimacie, włącznie ze skrajnie niesprzyjającym: z wysokimi temperaturami, niewielką wilgotnością i rzadkimi opadami…

Zbiorniki z blachy falistej

Uprawa roślin wymaga stałego dostępu do wody. W naszej szerokości geograficznej uprawy rolne, szkółki drzew i krzewów, miejskie tereny zielone czy obiekty sportowe muszą…