Ocena ekonomicznej efektywności nawadniania upraw ziemniaka

W niniejszym artykule opieramy się na danych i wynikach zebranych w pracy „Ocena efektywności ekonomicznej nawadniania wybranych upraw polowych”, która powstała w ramach działalności badawczej Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

W Polsce nadal panuje powszechne przekonanie, że poza okresami suszy woda opadowa wystarcza do utrzymania roślin w dobrym stanie. Z tego powodu zwykle stosuje się nawadnianie interwencyjne. Dodatkowa porcja wody jest podawana roślinom tylko w okresach suszy, kiedy bez nawadniania doszłoby do zniszczenia uprawy i utraty plonów.

Badania wpływu nawadniania na stan uprawy, plony i opłacalność ekonomiczną przeprowadzili Remigiusz Kledzik, Michał Kropkowski, Czesław Rzekanowski, Jacek Żarski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Sprawdzali wpływ nawadniania na plonowanie ziemniaków jadalnych, jęczmienia jarego browarnego oraz kukurydzy uprawianej na ziarno. Efektywności ekonomiczna została obliczona metodą kalkulacji przyrostu nadwyżki bezpośredniej.

CEL EKONOMICZNY

Regularne, zaplanowane nawadnianie zdecydowanie sprzyja zwiększeniu plonów i poprawie przewidywalności uprawy. Decydując się na inwestycję, trzeba brać pod uwagę jeszcze jeden czynnik, najważniejszy z punktu widzenia rachunku ekonomicznego gospodarstwa. Chodzi oczywiście o wpływ nawadniania na wzrost przychodów ze sprzedaży plonów. Oto jak został sprecyzowany cel nawadnia według autorów pracy badawczej:

CZAS

Ocena ekonomicznej opłacalności nawadniania uprawy musi obejmować okres co najmniej kilku lat. W tym czasie sprzedaż nadwyżek plonów powinna zwrócić koszt inwestycji i eksploatacji instalacji. Dodatkowo po uzyskaniu zwrotu z inwestycji ocena ekonomiczna ulegnie poprawie, ponieważ w rozliczeniu będzie można uwzględniać tylko koszty eksploatacji systemu nawadniającego.

WYNIKI BADAŃ

Badania trwały 7 lat, prowadzono je na polach o powierzchni 1, 5, 10, 15, 20 i 50 ha. W tym czasie autorzy pracy zauważyli następującą zależność w przypadku uprawy ziemniaka jadalnego:

NAJPIERW RACHUNEK

Pierwszym czynnikiem decydującym o korzyściach finansowych jest powierzchnia uprawy. Im jest większa, tym niższe są jednostkowe koszty utrzymania instalacji nawadniającej. Dla upraw ziemniaka o powierzchni jednego hektara mimo zwyżki plonów nie uzyskano zadowalających wyników finansowych, natomiast na polach o większej powierzchni inwestycja była bardziej uzasadniona.

Wnioski ze wspomnianych badań są następujące: przed podjęciem decyzji o budowie instalacji nawadniającej należy przeprowadzić kalkulację spodziewanych korzyści i kosztów. Jeśli są dostępne prace omawiające skuteczność nawadniania w konkretnym rodzaju uprawy, należy z nich skorzystać. Samodzielna ocena sytuacji będzie obarczona dużą niepewnością, dlatego warto poszukać pomocy doświadczonych specjalistów. Można przyjąć za pewnik, że nawadnianie pól o dużej powierzchni jest w pełni uzasadnione.

Autor artykułu
Więcej tego autora admin

Roboty koszące, czyli ogród dba sam o siebie

Lato po pora roku, która wymaga od nas częstego koszenia trawy –...
Czytaj dalej