Klimat, woda, nawożenie optymalizacja technologii szklarniowych

Automatyzacja technologii produkcji pod osłonami pozwala na precyzyjne osiąganie wyznaczonych celów, dostosowanie się do potrzeb rynku, Odbiorcy czy Klienta. Ogranicza nakłady finansowe na środki do produkcji oraz generuje zyski. Umożliwia ponadto przyspieszanie terminów zbiorów oraz uzyskiwanie wyższych i lepszych jakościowo plonów.

Optymalizacja wzrostu i rozwoju roślin jest wyzwaniem dla współczesnych uprawców i plantatorów, dlatego warto przyjrzeć się najnowszym osiągnięciom techniki szklarniowej i wybrać dla swojego gospodarstwa takie, które najlepiej wpisują się w jego funkcjonowanie.

Klimat tylko z komputerem

Podstawowym urządzeniem gwarantującym sukces w uprawie jest komputer do sterowania klimatem. Najnowocześniejsze rozwiązania w tej dziedzinie, które cieszą się dużym zainteresowaniem, wyróżniają się bezproblemową, łatwą i bezawaryjną obsługą, prostym interfejsem. Oparte są jednocześnie na zaawansowanych systemach operacyjnych umożliwiających szybkie dokonywanie aktualizacji, rozszerzanie pojemności i funkcji. Elastyczność w wyborze optymalnego dla danej produkcji czujnika zapewnia wysoką precyzję i bezpieczeństwo. Niezwykle ważna, nie tylko z punktu widzenia producenta, ale też w kontekście globalnych idei dotyczących ochrony środowiska, jest energooszczędność w sterowaniu klimatem obiektów pod osłonami. Komputery klimatyczne mają możliwość podziału na kilka stref czasowych, dla których korekta dokonuje się automatycznie, w zależności od godziny wschodu i zachodu słońca, ilości promieni słonecznych docierających do obiektu, a nawet strat ciepła i sztucznego światła. Urządzenia samodzielnie obliczają zapotrzebowanie na energię dla danego obiektu. Dostosowują do zadanej uprawy nie tylko ilość światła potrzebnego dla optymalnego wzrostu i rozwoju roślin, ale też sterują funkcjami otwierania i zamykania otworów wentylacyjnych, temperaturą i wilgotnością. Jednymi z takich innowacyjnych rozwiązań są komputery sterujące klimatem, np.LCC1Tunnel, LCC2 Touch, LCC4 duńskiej firmy SENMATIC, które znajdują się w ofercie firmy Milex.

Sterowanie klimatem jest jednym z niezbędnych działań zapewniających wydajne gospodarowanie w uprawowych obiektach szklarniowych. Najnowszej generacji komputery sterują już nie tylko klimatem, ale też nawadnianiem i nawożeniem, a także oboma tymi procesami jednocześnie.

Fertygacja pod kontrolą

Fertygacja, czyli podlewanie roślin roztworem rozpuszczonych nawozów, jest najlepszą metodą zaopatrzenia ich w składniki pokarmowe w trakcie wegetacji. Technika ta umożliwia jednoczesne stosowanie w tym samym czasie wody i nawozów. W uprawach pod osłonami jest niezbędnym elementem produkcji, pozwalającym na precyzyjne podanie roślinom niezbędnych składników pokarmowych w dawkach dostosowanych do ich aktualnych potrzeb. W wypadku niektórych podłoży (np. podłoża inertne) jest wręcz niezbędna. Dozowanie nawozów wymaga urządzeń najwyższej klasy, gwarantujących precyzyjne sterowanie tym procesem.

Doskonały skład

Jak stworzyć pożywkę o odpowiednim składzie nawozowym? Warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniego mieszalnika nawozów, tzw. miksera nawozowego, który jest praktycznie bezobsługowy. Urządzenie takie znacznie ułatwia pracę w gospodarstwie, pozwala na precyzyjne wyznaczenie dawki nawozowej,
generuje też oszczędności (czasu pracy i surowców). Jest ponadto niezbędnym narzędziem w budowaniu proekologicznego profilu gospodarstwa. Miksery nawozowe umożliwiają przygotowanie ściśle określonej pożywki, o odpowiednim, zadanym odczynie i zasoleniu. Woda wraz z nawozami mieszana jest w zbiorniku miksera lub w komorze mieszania.

Jak to działa?

Automatycznie działające dozowniki sterujące poborem wody oraz nawozów wyposażone są w rozbudowane programy, które z kolei kontrolują nie tylko przepływ wody i skład pożywki, ciecz wykorzystywaną do zamgławiania, temperaturę wody i pożywki, ale też czyszczenie filtrów. Gdy wykorzystywana jest woda deszczowa lub woda będąca już w obiegu, filtry przeznaczone do wody wchodzącej do systemu mogą się zapychać, obniżając ciśnienie wody podawanej do mieszalnika. Automatyczne czyszczenie filtra (przez jego płukanie) ma miejsce po wykryciu spadku ciśnienia, gdy mieszalnik nie wykonuje żadnej pracy.

Jedno urządzenie, wiele możliwości

Dodatkowym atutem tego typu urządzeń jest możliwość dostosowania fertygacji oraz nawodnienia do ilości promieni słonecznych docierających do roślin. Miksery wyposażone są bowiem w sondy światła (integrator słońca). Można je także doposażyć w np. pompę dozującą czy jednostki dozujące, które zapewniają precyzyjne dawkowanie na różnych poziomach w zbiornikach na roztwór podstawowy. Co ważne, miksery nawozowe przeznaczone są do pracy samodzielnie, ale są też w pełni kompatybilnymi elementami systemów nawodnieniowych, zarządzanych właśnie przez komputery klimatyczne. W wypadku awarii, niewłaściwego przepływu bądź uszkodzenia uruchamia się sygnał świetlny lub dźwiękowy.

Mikser można podłączyć także do komputera osobistego, uzyskując w ten sposób informacje z obiektu uprawowego, niezależnie od miejsca i czasu. Automatycznie sterowane miksery nawozowe doskonale kontrolują fertygację, dostarczając roślinie tyle, ile to konieczne, i tak mało, jak to możliwe. Harmonogram dostarczania pożywki modyfikowany jest w oparciu o potrzeby roślin i warunki klimatyczne. Działające na standardowym systemie operacyjnym miksery nawozowe, jeśli jest taka konieczność, można w prosty sposób zaktualizować i rozbudować o dodatkowe funkcje.

Bezcenna woda

Ograniczanie zużycia wody, szczególnie tej wykorzystywanej do nawadniania, należy do wyzwań współczesności. Stosowanie mikserów nawozowych gwarantuje oszczędność wody. Wykorzystana może zostać bowiem także deszczówka czy woda w obiegu zamkniętym. Urządzenia te mogą również mieszać wodę świeżą z wodą powrotną. Miksery nawozowe wyposażone są w programy nawadniań czasowych i ilościowych. Jednym z takich urządzeń, wzbudzającym coraz większe zainteresowanie ogrodników, jest mieszalnik nawozów Ami Penta, dostępny na polskim rynku dzięki firmie Milex Profesjonalne Systemy Nawadniania.

Precyzja – kierunek przyszłości

Rolnictwo, w tym ogrodnictwo szklarniowe, rozwija się pod egidą zrównoważenia i precyzji. Automatyzacja procesów produkcyjnych należy do wyznaczników precyzyjnego rolnictwa. Spełnia bowiem jego podstawowe przesłanki, pozwalając na ograniczenie do niezbędnego minimum stosowanych nawozów oraz racjonalne korzystanie z zasobów środowiska, przy jednoczesnym zachowaniu satysfakcjonującego plonu. Dlatego warto korzystać ze zdobyczy nowoczesnych technologii i testować je we własnych gospodarstwach.


Komputery klimatyczne mają możliwość podziału na kilka stref czasowych, dla których korekta dokonuje się automatycznie, w zależności od godziny wschodu i zachodu słońca, ilości promieni słonecznych docierających do obiektu, a nawet strat ciepła i sztucznego światła. Urządzenia samodzielnie obliczają zapotrzebowanie na energię dla danego obiektu. Dostosowują do zadanej uprawy nie tylko ilość światła potrzebnego dla optymalnego wzrostu i rozwoju roślin, ale też sterują funkcjami otwierania i zamykania otworów wentylacyjnych, temperaturą i wilgotnością.


Redakcja

Autor artykułu
Więcej tego autora admin

Przekaż stery nawadniania najlepszym sterownikom

Nawadnianie jest jedną z kluczowych kwestii w uprawie roślin. Jest też procesem,...
Czytaj dalej