Taniej znaczy drożej

Uprawa roślin może być dochodowym zajęciem, o ile zostanie dobrze zaplanowana i zorganizowana. Bez względu na to, czy jest to niewielkie gospodarstwo rodzinne, czy firma zatrudniająca setki osób, o sukcesie lub porażce przesądza styl zarządzania i trafność podejmowanych decyzji.

W artykule przedstawimy rolę planu inwestycyjnego, mającego fundamentalne znaczenie dla pomyślności działalności biznesowej.

Rozsądne decyzje można podejmować tylko wtedy, kiedy posiadamy odpowiednią wiedzę, analizujemy na bieżąco sytuację przedsiębiorstwa i rynek oraz to, co może się wydarzyć, i planujemy z wyprzedzeniem kolejne kroki. Jeśli te trzy warunki nie są spełnione, gwałtownie rośnie prawdopodobieństwo popełniania brzemiennych w skutki pomyłek, generowania strat, a w konsekwencji porażki przedsięwzięcia.

Planowanie powinno obejmować wszystkie dające się przewidzieć aspekty działalności, w tym zakupy i inwestycje, które wiążą się z rozdysponowaniem środków finansowych.

OCENA SYTUACJI

Zanim powstaną plany i zapadną pierwsze decyzje, trzeba poznać faktyczny stan przedsiębiorstwa, a nierzadko zweryfikować słuszność wcześniejszych działań. Załóżmy, że potrzebujemy nowego systemu nawadniania upraw. Możemy go zaprojektować i wykonać na wiele sposobów, ale stosunkowo niewiele rozwiązań umożliwi osiągnięcie założonej skuteczności i rentowności. Prawdopodobnie zaledwie kilka z nich w całości spełni oczekiwania pod względem kosztów wykonania, eksploatacji i czasu trwania prac.

Zanim zaczniemy wybierać materiały i urządzenia, trzeba rozważyć kwestie techniczne: dostępność wody, jakość i stan gleby, warunki atmosferyczne i lokalny klimat, przydatność istniejącej instalacji i jej komponentów, sposób prowadzenia uprawy, gatunki i odmiany uprawianych roślin, ich zapotrzebowanie na wodę, fertygację itp. Najważniejsze są te czynniki, na które nie mamy wpływu, bo one determinują wybór rozwiązań technicznych. Więcej, od nich zależy, czy w ogóle będzie można uprawiać wybrane rośliny w konkretnym miejscu i w ilości, którą planujemy.

CELE

W kolejnym kroku należy zdefiniować cele: jaką wydajność instalacji chcemy osiągnąć, jakie procesy mają być zautomatyzowane, czy oprócz nawadniania będziemy prowadzić fertygację? Czy powinniśmy uwzględnić możliwość łatwej rozbudowy instalacji w przyszłości (bo na przykład planujemy zakup albo dzierżawę sąsiednich pól). Jaki jest cel finansowy? W jakiej perspektywie oczekujemy zwrotu z inwestycji?

W ten sposób wprowadzamy kolejne kryterium wyboru rozwiązań, dzięki któremu lepiej dopasujemy je do naszych potrzeb.

CZAS

Na tym etapie wypada uwzględnić prawdopodobne scenariusze rozwoju gospodarstwa. Inwestycje zwracają się przez pewien czas, wydając pieniądze trzeba się więc liczyć z tym, że dodatkowy zysk wypracujemy po kilku latach. Byłoby dobrze, gdyby system nawadniający przetrwał ten okres w dobrej kondycji. W przeciwnym wypadku naprawy i kolejne modyfikacje mogą przewyższyć spodziewane korzyści.

Trzy najważniejsze pytania na tym etapie to: kiedy chcę rozpocząć i zakończyć prace; ile mogę czekać na efekty finansowe; jak długo będę eksploatować wykonaną instalację?

ŚRODKI FINANSOWE

To jedno z najsilniej działających ograniczeń. Rachunek ekonomiczny musi uwzględniać środki, którymi dysponujemy, te, które możemy pozyskać w ramach finansowania, oraz spodziewane zyski z inwestycji. Wszystko z uwzględnieniem czasu.

ROZWIĄZANIA

Po określeniu wstępnych warunków i potrzeb można rozpocząć przegląd dostępnych na rynku rozwiązań, ocenić ich przydatność, potencjał i całkowity koszt posiadania. Ten ostatni parametr wymaga dokładniejszego omówienia.

Planując zakupy, mamy skłonność do kierowania się ceną produktu. To dość powszechna praktyka, co można zauważyć, analizując warunki ogłaszanych przetargów. W wielu cena zakupu ma decydujące znaczenie przy wyborze najkorzystniejszej oferty. To uproszczenie może przysporzyć sporo kłopotów i podważyć sens inwestycji.

Cena zakupu to zaledwie pierwszy koszt związany z większością urządzeń i instalacji. Kolejne wydatki będą się pojawiały przez cały czas użytkowania. Łatwo można to przedstawić na przykładzie urządzeń zasilanych energią elektryczną. Pompy napędzane silnikami starszej generacji są stosunkowo tanie, można je kupić okazyjnie. Nowoczesne, energooszczędne modele są droższe. Gdyby prosto ze sklepu miały trafić na przykład na pole uprawne, wybór byłby prosty.

W rzeczywistości pompa zostanie zamontowana w gospodarstwie i będzie pracowała przez wiele lat, zużywając energię elektryczną, wymagając konserwacji, napraw, w końcu regeneracji i wymiany. Najprawdopodobniej, patrząc z perspektywy kilku sezonów użytkowania, okaże się, że lepszym wyborem będzie pompa droższa, ale energooszczędna i bardziej odporna na uszkodzenia. Obciążyłaby budżet firmy w chwili zakupu, ale ostatecznie pozwoliłaby zaoszczędzić.

Aby jednak uzyskać szacunkowy bilans inwestycji, bezwzględnie należy dokonać dokładnej kalkulacji.

Podobnie wygląda sprawa automatyzacji. Środki przeznaczone na nowoczesne sterowniki, czujniki i oprogramowanie zwracają się dzięki mniejszej pracochłonności, eliminacji pomyłek i spowodowanych przez nie strat w uprawie.

Pamiętajmy, że nawet często pomijane detale, takie jak rury, złączki i zawory, wpływają na koszt eksploatacji. Tanie, wątpliwej jakości będą się częściej psuły, powodując wycieki wody, wysychanie roślin itp.

W przypadku inwestycji doskonale sprawdza się zasada: co tanie, to drogie, przy czym drożyznę dostrzeżemy nie w chwili zakupu, tylko podczas eksploatacji, kiedy jest już za późno na zmiany.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Koszty inwestycji można zredukować, wybierając zaawansowane, wydajne, niezawodne, choć w chwili zakupu stosunkowo drogie komponenty. Istotną rolę odgrywa także organizacja zakupów i wybór odpowiedniego czasu na realizację inwestycji.

Ceny materiałów zmieniają się w ciągu roku – lepiej kupować je wtedy, kiedy są niższe, nawet, jeśli przez pewien czas będą składowane na placu budowy albo w sklepowym magazynie.

Zbieg kilku inwestycji umożliwia poczynienie dalszych oszczędności. Na przykład jeśli planujemy położenie pod ziemią rur zasilających instalację nawadniającą, w tym samym czasie można wykonać roboty ziemne potrzebne przy drenażu, montażu hali stalowej lub zbiorników na wodę. Jeśli wiadomo, że będą realizowane w niedalekiej przyszłości, zaoszczędzimy na kosztach transportu koparki i lepiej wykorzystamy dzień pracy operatora i sprzętu.

FINANSOWANIE

Wybór sposobu finansowania jest jednym z kluczowych, z punktu widzenia optymalizacji kosztów, elementów planu inwestycyjnego. Sposób pozyskania środków, związane z nim koszty, zobowiązania formalne (w przypadku dotacji), metody księgowania, zobowiązania podatkowe, ryzyko zmian cen walut i wysokości oprocentowania – to wszystko wpływa na rentowność inwestycji. Podejmowanie decyzji finansowych w oderwaniu od analizy innych aspektów działalności może spowodować straty.

Planowanie inwestycji nie jest proste, ale na pewno jest niezbędne. Warto skorzystać z pomocy doświadczonych doradców, którzy pomogą wybrać najkorzystniejsze rozwiązania i uwzględnią wszystkie istotne czynniki decydujące o rentowności przedsięwzięcia. W przypadku profesjonalnych systemów nawadniania oraz ich projektowania zapraszamy do kontaktu z firmą MILEX.

Sposoby na obniżenie kosztów eksploatacji systemu nawadniającego:
  • stosuj zaawansowane technologicznie, inteligentne sterowniki Hunter, współpracujące z szeroką gamą czujników pogodowych
  • korzystaj z usług internetowych: prognozowania pogody, zdalnego zarządzania
  • zabezpieczaj się przed skutkami awarii, instalując czujniki przepływu
  • inwestuj w wytrzymałe, precyzyjne linie kroplujące Watermil
  • dbaj o jakość wody, stosując zaawansowane filtry siatkowe, dyskowe i żwirowe Watermil
  • zastąp tradycyjne nawożenie fertygacją z użyciem dozowników Dosatron oraz Tefen lub mieszalnika nawozów Ami Penta
Autor artykułu
Więcej tego autora admin

Marzenia o idealnym ogrodzie

Jak się przygotować, aby to marzenie mogło urzeczywistnić się wiosną. Jesień jest...
Czytaj dalej