Piękny trawnik przez cały sezon

Trawy są prawdopodobnie najbardziej niedocenianymi roślinami uprawianymi przez ludzi. Wielu bywalców ogrodów i terenów zielonych, a także niektórzy właściciele przydomowych ogródków przyjmują obecność traw za rzecz zupełnie naturalną. Są potrzebne, ale żeby je uprawiać? Przecież trawa rośnie sama… Jak bardzo ta opinia mija się z prawdą, wie każdy, kto zawodowo zajmuje się ogrodnictwem, a przynajmniej poważnie traktuje swoje ogrodnicze hobby.

Robimy wszystko, by jak najlepiej spełniać Państwa oczekiwania i by współpraca z firmą Milex była dla Państwa satysfakcjonująca.

Mieszanki nasion

W praktyce ogrodniczej wykorzystuje się wiele gatunków traw o zróżnicowanych właściwościach: wyglądzie, wysokości i tempie wzrostu, wytrzymałości mechanicznej, odporności na suszę. Najczęściej wysiewa się mieszanki złożone z nasion gatunków, które dobrze rosną w swoim towarzystwie i dają harmonijny efekt wizualny. Wśród nich bardzo ważne miejsce zajmuje wiechlina łąkowa. Trawa o doskonałych właściwościach i wyglądzie, wzmacniająca murawę, z dużym potencjałem wzrostu i tendencją do ekspansji. Nie należy mylić jej z wiechliną gajową (Poa nemoralis), wykorzystywaną do obsiewania trawników łąkowych, zakładanych w miejscach częściowo zacienionych.
Na trawniki rekreacyjne używa się życicy trwałej (Lolium perenne), szybko rosnącej, lecz wrażliwej na przesuszenie. Popularna jest kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra rubra), dobrze znosząca niskie temperatury. Kostrzewa nitkowata (Festuca capillata) o drobnych liściach, która nie powinna być wysiewana w mieszankach, lecz samodzielnie, gdyż zmieszana z trawami o dłuższych liściach bywa zagłuszana w pierwszym okresie wzrostu. Daje ona bardzo gęstą murawę.
Firma Milex proponuje mieszankę WATERMIL Professional Grass Seeds o składzie zoptymalizowanym pod kątem ogrodów przydomowych i terenów użytkowych:

  • 20% Lolium perenne Pollen cert.
  • 20% Lolium perenne Turfsun cert.
  • 15% Lolium perenne Turfgold cert.
  • 15% Festuca rubra commutata Caracter cert.
  • 10% Festuca rubra trichophylla Cathrine cert.
  • 10% Poa pratensis Limousine cert.
  • 10% Poa pratensis Zeptor cert.

Jest to mieszanka o niskiej normie wysiewu, wynoszącej 25 g na m2, niewymagająca częstych zabiegów pielęgnacyjnych, tolerująca koszenie do wysokości 4–5 cm. Zastosowane trawy są odporne na choroby i dobrze znoszą intensywne użytkowanie.
Jakość tej mieszanki poświadczają certyfikaty wydane hodowlom, z których pochodzą nasiona. Producent dokłada starań, żeby w mieszance znajdowały się wyłącznie nasiona najwyższej jakości odmian użytych gatunków. Proces produkcji mieszanki przebiega w sposób redukujący do minimum ryzyko wprowadzenia do niej nasion niepożądanych gatunków roślin, nie ma więc obawy zachwaszczenia trawnika już podczas siewu.

Nawozy

Warunki wzrostu traw i osiągane efekty zależą od dostępności składników pokarmowych i innych niezbędnych substancji w glebie. Rzadko spotyka się gleby, które bez przygotowania zapewnią prawidłowy wzrost roślin, w tym traw. Dotyczy to szczególnie trawników zakładanych w celu poprawy walorów estetycznych krajobrazu. Często powstają one na glebach bardzo niskiej klasy, czasami zanieczyszczonych, bywa, że jest to ziemia przemieszczana przy pomocy ciężkiego sprzętu w czasie budowy. Można w niej znaleźć substancje wpływające na odczyn gleby (gipsy, cementy itp.).
Zakładanie trawników w trudnym, głęboko zmodyfikowanym przez działalność człowieka powinno być poprzedzone badaniem jakości gleby. Jedynie w ten sposób można dobrać taktykę postępowania, która zapewni szybki i bezproblemowy wzrost traw.
Wyrównanie wielu niedostatków gleby jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego nawozu startowego. W tym celu wykorzystuje się nawozy pochodzenia organicznego, zawierające substancje stymulujące ukorzenianie trawy i składniki odżywcze, na przykład 10-20-10 50% Nutrilong V90 plus ONYX. Producent tego nawozu zastosował technologię powlekania granulatu polimerami wydłużającymi i stabilizującymi proces uwalniania aktywnych substancji do gleby. Dzięki temu trafiają one do gleby w okresie do 3 miesięcy od zastosowania nawozu i wspomagają wzrost trawy w pierwszym okresie po wysianiu.
Do stosowania w późniejszym okresie przewidziano nawozy mineralno organiczne: 12-6-16 2%MgO 30% UFLEXX 15% ONYX oraz 22-4-16 40%V90 25%ONYX oraz specjalistyczny nawóz do traw z dodatkiem alg morskich 15-5-10 + 2% MgO 50/50 Onyx V90 + AscophylumNodosum. Ten ostatni nawóz oprócz typowych składników organicznych i mineralnych zawiera wodorosty morskie i naturalne stymulatory wzrostu oraz kolonie bakterii wspomagających przyswajanie składników z gleby.
Nawożenie jest najskuteczniejsze, jeśli odbywa się według schematu zalecanego przez producenta, zoptymalizowanego przez doświadczonego ogrodnika pod kątem potrzeb konkretnego trawnika.
Firma Milex ma bardzo duże doświadczenie we współpracy z profesjonalistami zajmującymi się zakładaniem i pielęgnowaniem trawników. Przekłada się ono na świadomy dobór sprzedawanych mieszanek nasion i nawozów. Klientów Milexu wspierają konsultanci: specjaliści, którzy potrafią dobrze doradzić i pomagają w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów. W jednym miejscu można uzyskać niemal wszystko, czego potrzeba trawie do szczęścia: doskonałe mieszanki nasion, dobrze skomponowane nawozy i wiedzę.

Autor artykułu
Więcej tego autora admin

Ocena ekonomicznej efektywności nawadniania upraw ziemniaka

W niniejszym artykule opieramy się na danych i wynikach zebranych w pracy...
Czytaj dalej