Zieleń urządzona prezentacja możliwości dla zarządców budynków wielorodzinnych

Jednostki odpowiedzialne za projektowanie oraz zarządzanie budynkami wielorodzinnymi mierzą się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest właściwe nawadnianie terenów zielonych okalających nieruchomość. To, wbrew pozorom, kwestia nie tylko ekonomiczna, ale także ekologiczna i… marketingowa. Jak deweloperzy, spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe mogą wykorzystać sztuczną inteligencję w procesie nawadniania zieleni i generować przy tym spore oszczędności?

Dbałość o estetykę budynków oraz ich otoczenia to aspekt, który w coraz większym stopniu determinuje wybór dewelopera przez klienta, zaś w przypadku istniejących osiedli dowód na to, że zarządca rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Bardzo ważnym elementem przestrzeni osiedlowej jest całościowa koncepcja dotycząca zieleni oraz przemyślana strategia nawadniania. W przypadku nowych osiedli mieszkaniowych obszar pod zieleń jest najczęściej mocno ograniczony (zwłaszcza w porównaniu do osiedli powstałych przed transformacją ustrojową). Tym większe znaczenie ma dobry projekt. Z jednej strony powinien on ułatwiać maksymalne wykorzystanie możliwości terenu zielonego przez mieszkańców, z drugiej zaś sprawić, by koszty utrzymania tej zieleni nie były zbyt wysokie.

WYZWANIA ZARZĄDCÓW

Każda osoba kupująca mieszkanie w bloku nabywa jednocześnie ułamkowy udział w częściach wspólnych nieruchomości, który uzależniony jest od wielkości lokalu. Oznacza to obowiązek partycypowania w kosztach eksploatacyjnych dotyczących części wspólnych, w tym m.in. w kosztach zużycia wody przeznaczonej np. na podlewanie zieleni czy sprzątanie klatek schodowych.

Wśród wyzwań, z jakimi borykają się zarządcy budynków wielorodzinnych, wymienić można starania o to, aby koszty dotyczące utrzymania części wspólnych budynku oraz jego otoczenia pozostały na racjonalnym poziomie. Jednym ze sposobów na osiągnięcie oszczędności w zakresie kosztów i ilości zużywanej wody jest zastosowanie inteligentnych systemów nawodnieniowych, takich jak dostępna w ofercie firmy MILEX platforma Hydrawise. Na czym polega innowacyjność tego rozwiązania? – Pozwala ono osobom odpowiedzialnym za zarządzanie zielenią na osiedlu w sposób zdalny zarządzać systemem nawadniania. Na podstawie szeregu danych, takich jak prawdopodobieństwo wystąpienia opadów, nasłonecznienie, wilgotność powietrza czy prędkość wiatru, system podejmuje decyzję o wydłużeniu bądź skróceniu czasu nawadniania danego terenu – wyjaśnia dr inż. Sławomir Sositko, terenowy opiekun klienta w firmie MILEX.

NIE TYLKO MONITOROWANIE

Skuteczne nawadnianie to sztuka. Rozważmy trawnik: podlewać go należy w regularnych odstępach czasu. Rekomendowane jest powtarzanie tej czynności co najmniej dwa razy w tygodniu; w przypadku upałów częstotliwość ta naturalnie wzrasta. Podlewanie musi nastąpić, zanim trawa zacznie schnąć, lecz nie wcześniej niż w momencie, gdy nadmiar wody odparuje z gleby, w przeciwnym przypadku może bowiem dojść do rozwoju pleśni i grzybów. – Monitoring poziomu nawodnienia gleby, połączony z przewidywaniem prawdopodobieństwa wystąpienia opadów, pozwala na dobór optymalnego czasu i długości podlewania zieleni przez Hydrawise. W rezultacie osiągamy oszczędności w zakresie zużycia wody wodociągowej oraz jej kosztów na poziomie 30–40%. Jednocześnie maksymalizujemy poziom wykorzystania stosowanych nawozów, które nie zostają wypłukane przez nadmiar wody – dodaje dr inż.
Sławomir Sositko.

Kolejną funkcjonalnością, która pozwala na osiągnięcie dalszych korzyści finansowych, jest bieżące monitorowanie stanu technicznego samej instalacji nawadniającej oraz informowanie użytkownika o usterkach w czasie rzeczywistym. – Jeśli założymy, że optymalny przepływ wody wynosi 50 litrów na minutę, to każde zaburzenie tej wartości wskazywać będzie na nieprawidłowości. Jej przekroczenie (w górę lub dół) może przykładowo świadczyć o nieszczelności w instalacji systemu nawadniania bądź o zabrudzonym filtrze dyskowym. Hydrawise automatycznie wyłapuje tego typu błędy i wysyła informację do osób podanych w aplikacji jako kontaktowe. Mogą one niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zidentyfikowania przyczyny problemu oraz uporać się z nim – wyjaśnia ekspert MILEX. Daje to realne oszczędności także na poziomie eksploatacyjnym – wczesne wykrycie problemu pozwala uniknąć kosztów usuwania poważnej awarii.

PRZEWAGA KONKURENCYJNA HYDRAWISE

Choć na rynku istnieją konkurencyjne rozwiązania w zakresie sterowników internetowych pozwalających kontrolować poziom nawodnienia zieleni, trzeba podkreślić, że Hydrawise to coś znacznie więcej niż funkcja „włącz/wyłącz nawadnianie”. – Większość dostępnych sterowników systemu nawadniania wyłącza nawadnianie na podstawie odczytu z czujnika deszczu. Tymczasem Hydrawise to platforma czwartej generacji, działająca w oparciu o najnowsze rozwiązania IT, która korzysta z prognozy pogody (tzw. logiki pogodowej) i na tej podstawie zarządza procesem nawadniania. W przypadku prognozowania opadów atmosferycznych system wstrzymuje proces nawadniania, dzięki czemu oszczędzamy wodę, a rośliny otrzymują optymalną jej dawkę. Amerykańska firma Hunter, która jest dostawcą tego urządzenia, zadbała o każdy szczegół swojego rozwiązania, łącznie ze współpracą z IBM – wyjaśnia dr inż.
Sławomir Sositko.

Warto dodać, że dzięki zastosowaniu rozwiązania w tzw. chmurze (online) platforma umożliwia zdalne zarządzanie systemem nawadniania zieleni z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia na świecie. Innowacją Hydrawise jest także rozbudowana funkcja raportująca. – Korzystając z tego urządzenia, klient uzyskuje dostęp do pełnej kontroli i monitoringu systemu nawadniającego. Do dyspozycji mamy np. raporty na temat usterek, zmian dokonanych w systemie przez autoryzowanych użytkowników czy stanu oszczędności wody – podkreśla nasz ekspert.

ZIELEŃ JAKO WYMÓG CZY PRZEJAW TROSKI O ŚRODOWISKO?

Obecność zieleni w obrębie osiedli mieszkaniowych jest zagwarantowana prawnie – wynika to zapisu o konieczności istnienia określonego udziału powierzchni biologicznie czynnych, zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla wielu mieszkańców zieleń to jednak coś znacznie więcej niż tylko dekoracja otoczenia, w jakim mieszkają. Świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa sukcesywnie rośnie, o czym świadczą badania Ministerstwa Klimatu i Środowiska czy raport IPCC w sprawie zmian klimatu. Rośnie grupa, która pragnie aktywnie angażować się w działania na rzecz środowiska, zarówno z uwagi na własne zdrowie, jak i w trosce o świat, w jakim przyjdzie żyć przyszłym pokoleniom.

Jako najważniejszy współczesny problem ekologiczny Polacy zgodnie wskazują zanieczyszczenie powietrza. Warto w tym kontekście przypomnieć, że jedną z ważniejszych ról, jaką odgrywa zieleń (szczególnie w dużych miastach, gdzie problem złej jakości powietrza jest największy), jest tzw. funkcja izolacyjna. Rośliny są naturalnymi barierami dla spalin, hałasu i innych, często niekorzystnych dla człowieka czynników występujących w mieście . – Rosnąca świadomość ekologiczna Polaków powoduje, że coraz więcej osób, decydując się na zakup mieszkania u konkretnego dewelopera, bierze pod uwagę to, jak rozwiązana jest na danym osiedlu kwestia części wspólnych, w tym zieleni. Coraz popularniejsze jest np. zasilanie oświetlenia w wiatach śmietnikowych za pomocą paneli fotowoltaicznych, za granicą zaś stosowane są już rozwiązania polegające na oszczędzaniu wody wodociągowej poprzez zbieranie deszczówki w zbiornikach retencyjnych i wykorzystywanie jej do nawadniania zieleni na osiedlu. Jestem pewny, że tego typu rozwiązania są przyszłością, i Hydrawise znakomicie wpisuje się w trend świadomego oszczędzania zasobów naturalnych, takich jak woda – podkreśla specjalista z firmy MILEX.

Współczesne osiedla coraz częściej wyróżniają się nie tylko intrygującą architekturą, ale i atrakcyjnymi terenami zielonymi. Przemyślane gospodarowanie zielenią to przejaw świadomości ekologicznej, ale również znakomity sposób na budowanie pozytywnego wizerunku zarówno osiedla, jak i jego zarządcy. Docelowo tego typu działania przekładają się także na wzrost wartości nieruchomości. Inwestycja w rozwiązania takie jak Hydrawise to dowód na myślenie perspektywiczne. W obliczu szacunków mówiących o tym, że woda nadająca się do użytku domowego stanowi obecnie mniej niż 1% światowych zasobów, a jej dzienne zużycie sięga
200 litrów na osobę, wszelkie działania mające na celu oszczędzanie wody są dziś na wagę złota.

Autor artykułu
Więcej tego autora admin

Piękny trawnik przez cały sezon

Trawy są prawdopodobnie najbardziej niedocenianymi roślinami uprawianymi przez ludzi. Wielu bywalców ogrodów...
Czytaj dalej